• info@dialysisrenal.com
  • +90 242 742 20 21
Değerlerimiz | Renal Manavgat Diyaliz Merkezi

Değerlerimiz

• Değerlerimiz:

 - Dürüstlük ve güven

 - Sorumluluk

 - Hakkaniyet  

- Hasta ve çalışan haklarına saygı  

- Yeniliklere açık olmak  

- Özverili olmak  

- Duyarlı olmak  

 • Hedeflerimiz

- Ortak hedef ve aidiyet sağlama  

- Merkezin fiziksel özelliklerini daha iyi düzeye getirmek  

- Hasta memnuniyetini artırmak  

- Çalışan memnuniyetini artırmak

     • Sorumluluk Ve Yetki:  

Kurum içersindeki işleri yürüten personelin görev, yetki, sorumluluklar ve birbirleri  İle olan ilişkiler görev, yetki ve sorumluluk tanımlamalarında açıklanmıştır.

   • İç İletişim:  

Hedef ve amaçların anlaşılması, hedeflerin gerçekleşmesi doğrultusunda iş bölümü yapılarak, kalite  sistemini etkileyen değişimlerin paylaşılması gibi unsurları içerir.

   • Sürekli İyileştirme:  

Kalite yönetim sisteminin etkinliği kurum içersindeki faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirme çabası olarak   tanımlanır. İç ve dış denetlemeler, hizmet içi eğitimler, hasta ve hasta yakınları eğitimleri, kalite politikası ve   hedefleri, veri analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler  ve gözden geçirme yöntemleri sürekli iyileştirme  faaliyetleri kapsamındadır.

   • Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler:  

Kalite sisteminin uygulanmasında çıkan mevcut uygunsuzluklar veya uygunsuzluğa sebep olabilecek   etkenlerin ortadan kalkmasını sağlayan faaliyetlerdir.   


Telefon
WhatsApp