• info@dialysisrenal.com
  • +90 242 742 20 21
Amacımız | Renal Manavgat Diyaliz Merkezi

Amacımız

AMAÇ: Özel Renal Diyaliz Merkezimizde, Sağlıkta Kalite Standartları-(SKS) Diyaliz Setini Referans alarak hastalarımızın   ve çalışanlarımızın güvenliği ile hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetlerinin sağlanması, aynı  zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulması amacımızdır.  

KAPSAM:  Diyaliz merkezi tüm çalışanlarını ve faaliyeti kapsamaktadır.    

SORUMLULAR:  Tüm diyaliz merkezi çalışanları sorumludur.    

KISALTMALAR:  SKS : Sağlıkta Kalite Standartları  SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu    


Telefon
WhatsApp